Driftinformation

BroNet - fiberföreningen i Brodalen med omnejd!

Gå gärna med i vår Facebook-grupp ”BroNet Fiberförening”, som endast är öppen för medlemmar. Där meddelas eventuella driftstörningar först.

 

Repartion den 26 august:

Vi har en skada på stor fiberkabel som vi måste laga, skadan uppkom på Tveten vid skogsavverkning.

Preliminärt kommer vi att utföra arbetet måndag 26 aug

Avbrottet kommer att vara hela dagen - preliminärt avser vi starta tidigt på morgonen - det är många timmars arbete innan det är helt klart men allt eftersom fibrerna blir ihopsvetsade så skall det fungera igen

Berörda fastigheter är från krysset mot Sämstad och norrut på östra sidan om järnvägen och väg 162 och på västra sidan järnvägen på Fjäll och Medby

Tveten, Säm, Axtveten, Staxäng, Ingalsröd, Lingådde, Bro-Lycke, Vintveten, Långeland, Halvardsröd, Kopperöd (utom Lars-Hilding) Åker, Uteby (östra), Tegen, Gökeplatsen, Fjäll och Medby

Vi skall bestämma definitiv starttid på måndag och kommer att skicka mail till alla berörda fastigheter

______________________

 

Vid fel:

Kontrollera först om din leverantör har några uppgifter på sidan med driftinformation.

Telia driftinformation                           Zitius driftinformation

 

Zitius gäller oss alla - Telia de som har gruppavtal.

 

Finns det inga kända fel så börja med att starta om hela anläggningen.

 

Bryt strömmen på alla enheter

 

OBS! Viktigt att låta varje enhet arbeta klart innan nästa enhet startas.

  1. Starta mediaomvandlingsboxen "Raycore" -låt den blinka klart tills den får fast ljus (rött eller grönt)
  2. Starta routern låt den blinkat klart tills enbart grönt sken lyser under "Status"
  3. Starta TV-boxen, men låt TV:n vara avstängd. När TV-boxen är klar så skall du starta den - den är klar när det blir fast grönt ljus när du trycker på start (om det fladdrar mellan grönt och rött så är den inte klar).
  4. Starta nu TV:n
  5. Telefonboxen startar du när föregående enhet är igång (Raycore eller router beroende på hur det är kopplat)
  6. Ev. måste även datorn startas om