Årsstämma protokoll och handlingar

BroNet - fiberföreningen i Brodalen med omnejd!

Protokoll från föreningsstämmanÅrsmötesprotokoll 2018


Årsmötesprotokoll 2017


Årsmötesprotokoll 2016


Årsmötesprotokoll 2015


Handlingar inför årsstämma


Årstämma 2018

Kallelse

Dagordning

Förslag till nya stadgar

Förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning har skickats ut som e-post och kommer att finnas på årsstämman

Medlemmar som önskar årsredovisningen, skicka e-post till kassor(at)bronet.se (byt (at) mot @)