Årsstämma protokoll och handlingar

BroNet - fiberföreningen i Brodalen med omnejd!

Protokoll från föreningsstämmanÅrsmötesprotokoll 2017


Årsmötesprotokoll 2016


Årsmötesprotokoll 2015


Handlingar inför årsstämma


Årstämma 2018

Kallelse

Dagordning

Förslag till nya stadgar

Förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning har skickats ut som e-post och kommer att finnas på årsstämman

Medlemmar som önskar årsredovisningen, skicka e-post till kassor(at)bronet.se (byt (at) mot @)