Årsstämma protokoll och handlingar

BroNet - fiberföreningen i Brodalen med omnejd!

Protokoll från föreningsstämman



Årsmötesprotokoll 2018


Årsmötesprotokoll 2017


Årsmötesprotokoll 2016


Årsmötesprotokoll 2015


Handlingar inför årsstämma


Kallelse till årsstämman den 2 juni 2019

Förvaltningsberättelse 2018


Kallelse, förvaltningsberättelse och årsredovisning har skickats ut som e-post och kommer att finnas på årsstämman

Medlemmar som önskar årsredovisningen, skicka e-post till kassor(at)bronet.se (byt (at) mot @)