Avtal

Avtal

- Fastighetsanslutningsavtal (Fastighetsanslutningsavtal)

- Gruppavtal för privatpersoner

 

Avtal har  tecknats med Telia som är vår tjänsteleverantör. Det finns två olika avtal att välja på:

A

- Bredband 250/100 Mbit

- Bredbandstelefoni

- TV-paket Telia Lagom med ca 20 kanaler

- 3 norska TV-kanaler

- Pris inkl BroNets driftskostnad 388 SEK/mån

B

- Bredband 250/100 Mbit

- Bredbandstelefoni

- TV-paket Telia Lagom med ca 20 kanaler

- Pris inkl BroNets driftskostnad 359 SEK/mån


Gruppavtalet tecknas med BroNet.

Nuvarande gruppavtal gäller t.o.m. 2023-06-30.

Urträde ur gruppavtalet kan endast ske om BroNet får någon annan som vill ta över avtalet.

Sådana ändringar och nytecknande av gruppavtal kan endast ske var 6:e månad (dvs 2 ggr per år)

Tillägg till gruppavtalet, tex kanalpaket fler kanaler, tecknar varje kund direkt med Telia.


Öppen fiber

De medlemmar (privatpersoner) som inte önskar gruppavtal kan teckna individuella avtal med olika tjänsteleverantörer. Dessa tjänster köps via http://bohuslan.zmarket.se. Var noga med att kontrollera uppsägningstid, bindningstid etc.

 

En engångskostnad för Mediaomvandlaren på 1.000 SEK erläggs vid uppstart.

BroNet:s driftkostnad är fn 1320 SEK/år för öppen fiber.

 

Företag kontaktar respektive tjänsteleverantör för information.


Vilande fiberanslutning.

De som inte startat upp sin fiberanslutning ännu (dvs har ingen mediaomvandlare installerad och ingen anslutning ut på internet) betalar f.n.800 SEK/år i nätkostnad till föreningen. Att starta upp fibern i efterhand kostar f.n. 1000 SEK inkl. moms.

Kostnader i övrigt beror på vilken form av anslutning du väljer.

Kontakta styrelsen för mer information.                  _______________________________________________________________________________

 

Adressändringar gör du genom att logga in på ditt konto på http://online.fiberekonomi.se/