Frågor och svar

BroNet - fiberföreningen i Brodalen med omnejd!

Frågor och svar

 

Vad kostar en ny anslutning nu i efterhand?

Att ansluta en fastighet i efterhand kostar minst 28 000 kr.

 

I detta pris ingår kapitalinsats i förening med fn 15 600 kr och grävnings- och installationsarbete med 12400 kr inkl moms, anläggningskostnader utöver detta tillkommer.

 

Är du intresserad anmäl ditt intresse så kommer vi att ge en offert på anslutningen. Kontakta ordföranden: thomas.knutsson(at)bronet.se eller kassör Jan-Erik Eriksson: kassor(at)bronet.se (sätt in @ i stället för (at).

 

Vem äger nätet?

Det gör medlemmarna i BroNets Ek förening gemensamt.

 

När är nätet klart?

Nätet är driftsatt sommaren 2015.

 

Både telefon och internet via ADSL fungerar bra hos mig! Varför byta?

Dessa tjänster använder sig av kopparnätet som är dyrt att underhålla och riskerar läggas ner. Vid nedläggning försvinner de tjänster som utnyttjat kopparnätet. Fibernätet ger TV, telefon (samma telefon och telefonnummer kan fortfarande användas) och internet till lägre kostnader samt "framtidssäkrar" huset både genom att kunna erbjuda nya typer av tjänster.

 

Men är det inte mobilt nät som gäller i framtiden?

Kapaciteten av mobilt nät delas av alla som ansluter sig till samma mast. Så även om man i teorin skulle kunna få hastighet upp mot 100 Mbit/s via 4G så blir det troligen inte så i verkligheten.

 

Kan jag välja vem som ska leverera TV, telefon och internet till min fastighet?

Föreningen erbjuder ett gruppavtal av en leverantör fn Telia, men de som vill kan köpa sina tjänster på öppen fiber via http://bohuslan.zmarket.se/

 

Men om jag drar fram en fiber till mitt hus - måste jag använda internet och TV genom fiberkabeln?

Du kan fortfarande använda TV, telefon och/eller internet på samma sätt som idag men då finns fibertråden framdragen och är redo för användande i framtiden. Detta är även ett alternativ för fastigheter som ännu inte är bebyggda! För detta alternativ står fastighetsägaren för insats + fn 200 kr i årlig serviceavgift till föreningen.

 

Kommer trygghetslarm att fungera även med fiber?

Ja det kommer det med rätt utrustning. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

 

Gräver föreningen på min tomt?

Nej, föreningen gräver bara fram till tomtgräns. Den sista grävningen får du ordna själv. Föreningen kan förmedla kontakt till grävare som kan hjälpa till, anlitar du någon som gräver är detta berättigat till rot-avdrag.

 

Vad händer om det blir strömavbrott?

Noderna har batteribackup så du kommer att ha signal in till huset under 4-6 timmar men all din utrustning i fastigheten behöver strömmatning så utan egen batteribackup i fastigheten så stannar allt - även telefonen.

 

Vart vänder jag mig med felanmälan på nätet? Vem sköter servicen på nätet?

Du ska alltid felanmäla till din tjänsteleverantör, för gruppavtalet är det nu Telia på telefon 020-240 250 - har du öppen fiber så anmäler du till den du köpt tjänster av, ex Viasat, Riksnet, Bredbandsbolaget eller den du köpt en tjänst av på Zmarket.

 

Kommer nätet att försäkras eller blir jag som medlem skyldig att betala mer vid skada?

Nätet är försäkrat och dessutom har föreningen en reparationsfond.

 

Markägare:

Utgår ersättning till markägare?

Föreningen har inte möjlighet att ge någon ersättning till markägare då detta drivs på ideell basis och där drivkraften är att hålla nere kostnaderna.

 

Kommer nätet märkas upp?

Nätet kommer GPS-inmätas och märktråd följer fibern. Fibernätet kommer att märkas upp på kartor.