Betalning

BroNet - fiberföreningen i Brodalen med omnejd!

  • Information för dig som har autogiro? - se nedan
  • Har epostfakturan inte kommit - se nedan
  • Fakturaavgift 30:- för brevfaktura - se nedan
  • Månadsfaktura 20:-/faktura - se nedan
  • Behandlingsavgift vid manuella hanteringar av betalningar som internationella betalningar i utländsk bank, fel- eller saknat OCR-nummer eller dubbelbetalningar - 60 kr/tillfälle - se nedan

 

Betalningsuppgifter

 

Betalning till BroNet i Lysekil Ek förening ska göras till:

Bankgironummer: 867-2248

 

IBAN: SE15 8000 0836 8392 3469 4355

 

BIC: SWEDSESS Bank: Swedbank, Lysekil

 

Betalningsmottagare: BroNet i Lysekil Ek förening

Vi har tvingande OCR-nummer så vid Internetbetalning ska du skriva in OCR-numret och inte kryssa i meddelande.

 

Betalar du via internationell bankbetalning kan du efter OCR-numret skriva ditt Kundnummer xxxx. Kundnumret hittar du på din faktura. Skriv inte annan text som t.ex. fakturatext eller namn, det blir tidsödande att hitta och bekräfta din betalning.

 

Vid betalningar utan OCR-nummer eller annan form av felaktig eller dubbel betalning som innebär en manuell behandling kommer vi att ta ut en kostnad på 60 kr vid nästa faktura.

 

Betalar du från en utländsk bank så ska du betala ALLA bankkostnader både i egen och mottagares bank, dessutom innebär alltid denna betalningsmetod ett manuellt arbete hos Fiberekonomi som vi får en kostnad för och som vi tar ut vid nästa faktura med 60 kr/tillfälle.

 

Fakturaadress till föreningen:

 

BroNet i Lysekil Ek Förening

c/o Jan-Erik Eriksson

Friggvägen 14

455 30 MUNKEDAL

 

Läs mer om hur du gör: Manual autogiro Manual e-faktura

____________________________________________________________________________

 

  • VIKTIG INFORMATION, FRAMFÖR ALLT FÖR DIG MED AUTOGIRO!!! Från och med faktureringen som sker den 1 nov så lägger vi om så att ALL betalning är kvartalsvis.

Det innebär att även AUTOGIRO kommer att dras för ett kvartal.Du som absolut vill betala per månad kan få göra det mot en avgift av 20 kr/mån. Du måste då anmäla detta till kassor(at)bronet.se (sätt in @ i stället för (at) . Se brev

Samtidigt sänker vi kostnaden för brevfaktura till 30 kr/faktura.

Alla faktureringsmetoder har möjlighet att få månadsfaktura mot avgiften 20 kr/mån.

 

  • Har din e-postfaktura inte kommit? Några säger att de inte fått e-postfakturan förra gången. Det verkar vara de som har gmail och hotmail för att läsa mail. För att eliminera detta så skall Du gå in och godkänna noreply@fiberekonomi.se som en betrodd avsändare.

Här är en länk där Du kan läsa hur du gör Epost-spam.pdf.

I Gmail behöver du bara klicka på ett tidigare mail och lägga till kontakten.Även andra e-postprogram kan få för sig att spärra mail som Du vill ha så det är bra att godkänna de avsändare som du vet skickar massutskick.

 

Fakturainformation

Nytt 2016-10-18 Nya faktura rutiner 20 kr/faktura för månadsfaktura

Från och med 1 nov är all fakturering per kvartal som standard - helt enligt vårt avtal- vill Du har månadsfaktura så kan Du få det mot en kostnad på 20 kr/mån

 

Nytt 2016-10-18 Fakturaavgift 30:-/brevfaktura

Från och med nästa fakturaomgång som går ut nu 1 nov så kommer vi att ta ut en fakturaavgift på 30 kr/brevfaktura.

Vill du inte ha en extrakostnad så ändra fakturametod till Efaktura, Autogiro eller E-postfaktura. E-postfaktura gäller endast utlandsbetalning.

Efaktura (via Internetbanken) och E-postfaktura (faktura som pdf via epost) ordnar du själv genom att logga in på http://online.fiberekonomi.se

Autogiro anmäler du själv ett nytt medgivande i Internetbanken (Se manual autogiro ovan) eller fyller i en blankett som jag skickar till dig.

Vill du ha en blankett eller ha hjälp hur du gör så hör av dig till mig

Jan-Erik Eriksson, kassor(at)bronet.se (sätt in @ i stället för at) eller 070-314 41 10

 

Allmän information

Sedan uppstarten av fibernätet i början av juli 2015 har BroNet under hösten trimmat in anläggningen i samarbete med vår kommunikationsoperatör Zitius, och tjänsteleverantör, Telia till våra gruppavtalsabonnenter. På grund av uppstartssvårigheter med vissa anslutningar till Telia så gäller vårt gruppabonnemangsavtal från och med 15:e augusti 2015 till den 14:e augusti 2018. Vi har därför krediterat alla berörda abonnenter för den senarelagda abonnemangsstarten.

 

Kapitalinsatsen

BroNet har tidigare begärt in 14 000 kr i två omgångar (8000 + 6000 kr) av den ursprungliga beslutade kapitalinsatsen om 17 500 kr för fastighetsanslutning. För att öka på kapitalinsatsen har vi under hösten fakturerat medlemmarna med 1500 kr och kapitalinsatsen uppgår nu till 15 600 kr inklusive den första insatsen på 100 kr.

 

Fakturering

I samband med uppstarten av nätverket har BroNet träffat avtal med Fiberekonomi AB för att sköta föreningens ekonomi. Det innebär bl.a. att den löpande faktureringen till våra medlemmar har till del automatiserats för att spara kostnader för oss. Därför vi ber våra medlemmar att registrera sina betalningar till oss som E-postfaktura, Autogirobetalning eller som E-faktura.

 

Framför allt för våra utländska betalare som saknar möjlighet till autogiro eller e-faktura från svensk bank ges en möjlighet att få E-postfaktura via e-mail, men alla kan välja detta alternativ.

Här får du ett e-mail med en bifogad faktura. Du måste själv bevaka betalningsdatum och ange OCR-numret vid betalning från svensk internetbank. Vid betalning på annat sätt är det viktigt att du bifogar betalningsblanketten så att bankgirocentralen kan registrera betalningen automatiskt.

 

Med autogiro debiteras abonnenten kvartalsvis i förskott vilket hanteras av din bank. E-faktura aviseras av din internetbank och betalas kvartalsvis i förskott. Om du ännu inte har registrerat något av dessa val får du en brevfaktura med kvartalsavgifter. Eftersom brevutskick med efterföljande betalningskontroll blir kostsamt för föreningen måste vi för närvarande ta ut en extra avgift om 30 kr per faktura från och med 2016.

 

På hemsidan finns anvisningar hur du går tillväga vid registrering av ditt betalningsalternativ. Aktivera ditt konto på Fiberekonomi och välj fakturametod. Om du har svårt att hitta rätt med registreringen, kontakta gärna vår kassör: kassor(at)bronet.se (sätt in @ i stället för at) eller någon i styrelsen. Vi hjälper gärna till så att du får rätt fakturering. Du kan alltid ändra fakturametod om du ångrar ditt val.

 

Gör du inget val kommer du framöver att få brevfaktura med extra kostnadstillägg f.n. 30 kr/faktura.

 

Den som inte betalar senast på förfallodagen, den 28:e i faktureringsmånaden, får endast EN påminnelsefaktura och påförs en påminnelseavgift vid nästa fakturatillfälle. Om betalning inte sker med påminnelsefakturan lämnas fordran över till inkasso utan ytterligare påminnelser.

 

Framför allt för våra utländska betalare som saknar möjlighet till autogiro eller e-faktura från svensk bank ges en möjlighet att få E-postfaktura via e-mail. Här får du ett e-mail med en bifogad faktura. Du måste själv bevaka betalningsdatum och ange OCR-numret vid betalning från svensk internetbank. Vid betalning på annat sätt är det viktigt att du bifogar betalningsblanketten så att bankgirocentralen kan registrera betalningen automatiskt.